Tomasz Jaskóła

<

"JESTEM WASZYM PRACOWNIKIEM"

Kompetencje

Posiadam odpowiednie kompetencje, by być Waszym przedstawicielem.

Uczciwość

Jestem uczciwym człowiekiem.
 

Patriotyzm

Cechuję się dużym patriotyzmem i miłością do ojczyzny.

Facebook

Youtube

Tomasz Jaskóła